fbpx

Od danas anketari u svim dijelovima BiH

1 min. za čitanje

Anketa se odnosi na potrošnju energije u domaćinstvima, a realizovat će se prema standardima EUROSTAT-a i uz podršku Energetske zajednice. Istraživanje na terenu će biti sprovođeno  od 25.maja do  07. Juna  2015. godine, na reprezentativnom uzorku od 7.083 slučajno odabranih domaćinstava iz svih dijelova države. Anketari će se koristiti metodom intervjua pomoću upitnika. Svaki anketar kod obilaska domaćinstva ima ovlaštenje i akreditaciju nadležnih statističkih institucija, kojom je ovlašten za provođenje Ankete.Akreditaciju moraju dati građanima na uvid.

Cilj  istraživanja je da se poboljša kvalitet statističkih podataka o krajnjoj energetskoj potrošnji u domaćinstvima, sa posebnim osvrtom na korištenje obnovljivih izvora energije. Tako se prikupljaju podaci o potrošnji pojedinačnih energenata za grijanje, kuhanje, pripremu tople vode i  hlađenje, kao i upotrebu kućanskih aparata i ličnih automobila u domaćinstvu, te  energetska potrošnja i troškovi  u posljednjih godinu dana.

U skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti individualnih podataka, statističke institucije  Bosne i Hercegovine garantuju da će odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati  anonimni. Ujedno pozivaju građane na aktivnu saradnju u realizaciji ove aktivnosti.

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments