Objavljeni konačni rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine

2 min. za čitanje

Piše: Sadik Sinanović

Agencija za statistiku BiH je, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine,  Zakonom o statistici BiH i Jedinstvenim programom obrade podataka popisa, koji je u potpunosti usklađen sa preporukama Međunarodne monitoring misije i međunarodnim standardima za popise, objavila zvanične rezultate popisa iz 2013. godine, sa detaljnim podacima, do nivoa naselja, za svaku od oblasti za koju su se prikupljali podaci na popisnicama P1 i P2.

Što se tiče Tuzlanskog kantona, u zvaničnim rezultatima navedeno da u TK živi 445.028 stanovnika, što ga stavlja na prvo mjesto u Federaciji BiH. Od toga je 392.356 Bošnjaka, zatim 23.592 Hrvata, a 7.058 stanovnika su Srbi. U ostale se ubraja 22.022 stanovnika.

Kada je u pitanju općina Lukavac, na njenom području živi 44.520 stanovnika (popis iz 1991.god 56.653 stanovnika), od čega je 38.561 Bošnjaka (86,6%) , Hrvata 1.524 (3,4%) , a Srba 1.499 (3,4%) stanovnika. U red ostalih spada 2.936 (6,6%) stanovnika.

Za 93% stanovnika naše općine Bosanski jezik je maternji, za 2,3%maternji je Hrvatski i za 2,8% Srpski.

Tuzlanski kanton obuhvata površinu od 2.649,00 km2 , a Općina Lukavac se prostire na površini od 337,00 km2 i površinski je najveća općina Tuzlanskog kantona. Što se tiče gustoće naseljenosti u općini Lukavac iznosi 138,7 stanovnika po km.

 

Podijeli ovaj članak
11 komentara