fbpx

Naša stranka Lukavac: Politici nije mjesto u školama, vrijeme je za depolitizaciju

3 min. za čitanje

Povodom nemilih dešavanja koja su se desila u Lukavcu u mjesecu junu, ali i neozbiljne reakcija Vlade Tuzlanskog kantona, Gradski odbor Naše stranke Lukavac održao je press konferenciju na kojoj su se obratili nastavnica Belma Kapidžić, Saša Delić prof. doktor i Nusret Ćurović politolog.

Ovim putem pokrećemo inicijativu za izradu polaznog materijala u okviru formulisanja obrazovne politike KO NS, a u cilju izmjene propisa kojima su regulisane procedure izbora i imenovanja upravljačkih i rukovodećih tijela obrazovnih ustanova. Oobzirom na dosadašnji neprimjeren i štetan upliv političkih subjekata i njihov negativan uticaj na postupke i procedure izbora i imenovanja odgovornih osoba u upravljačka i rukovodeća tijela obrazovnih ustanova, kao posljedica dugogodišnjeg mijenjanja i prilagođavanja zakonskih i podzakonskih akata potrebama stranaka na vlasti, ova oblast se našla u gotovo haotičnom stanju, izjavila je Belma Kapidžić, jedna od inicijatorica.

Ovakvom stanju su najviše doprinijele stranke koje su na nivou kantona najduže vršile i trenutno vrše vlast, a praksa direktnog uticaja političkih stranaka u ovoj oblasti, u najvećoj mjeri je doprinijela ukupno lošem stanju i nazadovanju kvaliteta obrazovanja. Prosvjeta kao oblast od posebnog društvenog značaja mora biti izuzeta iz takve prakse, jer se to loše odražava na nastavni proces koji treba da bude u službi učenika, a ne politike. To, takođe, negativno utiče na međuljudske odnose u školskim kolektivima. S toga predlažemo da se na nivou KP formira radna grupa sa zadatkom da formuliše mjere kojima bi se kroz jednu od važnih izbornih politika zagovarale izmjene propisa u oblasti obrazovanja u okviru čega bi naročito trebalo ponuditi konkretna rješenja, izjavio je Saša Delić, profesor dr. defektoloških nauka.

Nusret Ćurović je tada iznio 8 prijedloga, a inicijativa je upućena Vladi TK i Kantonalnoj skupštini. Neki od prijedloga su da treba izmijeniti strukturu školskih odbora da većina dolazi od strane nastavnika i stručnih saradnika, a manjina iz reda osnivača i da se njihov izbor vrši tajnim glasanjem. Za direktora može biti imenovana osoba sa najmanje 10 godina radnog iskustva, a mandat istom ne može biti prekinut osim ako su u pitanju teže povrede, lični razlozi ili krivična odgovornost. Rukovodstvo škole ne smije biti član političke stranke najmanje 3 godine, dok mandat istih ne može biti duži od 8 godina.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments