Naša stranka Lukavac: Naplata parkinga ne smije ostati jedina nova mjera za uređenje saobraćaja u našem gradu

2 min. za čitanje

Lokalna vlast u Lukavcu uvela je naplatu za parkiranje u gradu. Odbor Naše stranke Lukavac smatra da to nikako ne smije biti jedina mjera za uređenje saobraćaja u Gradu te da ni ta jedna nije uvedena na adekvatan način.

„Određivanje parking zona i lokacija za parkiranje motornih vozila u gradu uz naplatu, samo je jedna od mjera koja treba doprinijeti uspostavljanju saobraćajnog reda i veće sigurnosti za sve učesnike u saobraćaju. Ona niti treba niti može biti sama sebi dovoljna, a način njene primjene kod građana ostavlja utisak da je sve urađeno na brzinu kako bi se stavilo u funkciju novoformirano javno preduzeće čiji je zadatak da se o tome brine.

Nedopustivo je uvesti obavezu naplate parkinga za sve učesnike u saobraćaju bez mogućnosti da na nekoj lokaciji u gradu vozilo parkiraju određeno vrijeme bez naplate. To je prije svega važno zbog naših sugrađana koji su nastanjeni izvangradskim naseljima i koji su prinuđeni povremeno doći u središte grada radi obavljanja različitih poslova, najčešće administrativne prirode i na više lokacija (Općina, Poreska uprava, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Penziono, Banke, Pošta…)

Pored toga, otežano je i parkiranje vozila građana nastanjenih u dijelovima grada gdje se nalaze zone za naplatu parkinga. I kada kupe kartu za parkiranje u ulici u kojoj su nastanjeni, može im se desiti da ispred zgrade u kojoj stanuju po povratku sa posla ne pronađu slobodno parking mjesto. Zbog svega navedenog sve je uočljivija praksa ostavljanja vozila na nekim nedefinisanim ili još gore zelenim te za pješake predviđenim površinama.

Vjerujemo, također, da je u toku priprema realizacije i drugih mjera (regulisanje saobraćaja u jednom smjeru u nekim gradskim ulicama) kao i nadzor nad primjenom novih mjera za poboljšanje stanja saobraćaja. Ali da bi to dalo odgovarajuće rezultate smatramo da je bilo neophodno bolje koordinirati sve aktivnosti te sve puno bolje informativno popratiti kako bi građani bili blagovremeno i tačno informisani i mjere prihvatili kao promjene koje se rade u njihovom interesu.

Podijeli ovaj članak
8 komentara