fbpx

Naša stranka: Gradonačelnik Delić treba objaviti plan aktivnosti za izgradnju fabrike vode!

3 min. za čitanje

U povodu Odluke GV Lukavac o davanju na upravljanje i korištenje dijela javnih dobara novoosnovanom JP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Lukavac, a kojima je do sada raspolagalo JP RAD d.o.o. Lukavac, javnosti su se obratili iz Gradskog odbora Naše stranke Lukavac sa željeom da ukažu na činjenice koje cijeli postupak dovodi u sumnju:

Vjerujemo da postoji opšti konsenzus u pogledu neophodnosti rješavanja problema vodosnabdijevanja grada pitkom vodom. S tim u vezi nemamo razloga sumnjati da je gradska administracija pokrenula procese koji će dovesti do tog cilja. Međutim, cijeli postupak oko formiranja novog preduzeža JP „Vodovod i kanalizacija” pokrenut je i provodi se bez dovoljno sistematičnosti i planiranja.

Umjesto da inicijator procesa vijećnicima i građanima predoči odgovarajuću studiju ekonomske opravdanosti sa konkretnim planom vođenja procesa rješavanja problema vodosnabdijevanja i programom zbrinjavanja radnika JP RAD koji su do sada radili na ovim poslovima i njihovo preuzimanje od strane novog preduzeća, lokalna aministracija na čelu sa Gradonačelnikom je u jednom na brzinu pripremljenom i netransparentnom postupku donijela odluku koja sa sobom nosi ozbiljan rizik stvaranja tehnološkog viška uposlenika JP RAD.

Obećanje da će se voditi računa o ovim radnicima u procesu upošljavanja uposlenika u novo javno preduzeće nije nikakva garancija da će njihova sudbina u pogledu radno-pravnog statusa, u skladu sa zakonom, biti izvjesna. Situacija u kojoj bi pedesetak zaposlenih moglo postati tehnološki višak je veoma ozbiljna pa stoga zahtjeva i ozbiljan i odgovoran pristup osnivača oba privredna subjekta, a što se na osnovu zaključaka GV Lukavac ne može zaključiti.

Naime, nije ponuđen plan po kojem bi se čitav proces vodio, sa jasnim ciljevima, mjerama, vremenskim rokova, odgovornim osobama za njihovu realizaciju, kao i finansijskom projekcijom za praćenje čitavog procesa.

Izglasavanje Odluke tijesnom većinom, uz naknadno “ubjeđivanje” nekih od doskorašnjih “tvrdih oponenata” ovom procesu, ostavlja sumnju u postojanje političke korupcije i vulgarne trgovine podrškom birača za dobijanje ličnih benefita.

Ovako, novo preduzeće „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Lukavac predstavlja idealnu priliku za uhljebljavanje podobnih i sredstvo za prikupljanje glasova pred predstojeće izbore.

Stoga smatramo da osnivač novog JP, na čelu sa Gradonačelnikom, pod hitno mora iznijeti jasan plan aktivnosti sa svim predviđenim koracima ovog procesa, čime bi sve sumnje građana u zakonitost postupka i prisustvo koruptivnih radnji bile otklonjene, a građani napokon dobili dugo očekivanu pitku vodu po prihvatljivoj cijeni.

Podijeli ovaj članak
2 komentara
Subscribe
Notify of
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Eto vi iz Naše stranke, bez ijednog Vijećika u OV će te se pobriniti za Radnike. Fuj, jeftinim saopštenjima pokušavate skrenuti na sebe pažju. Delić sve radi planski a Sindikat RAD -a je pred govornicom OV izjavio da je zadovoljan sa ponuđenim planom i prelaskom iz RAD u VIK.

I nema nikakvog plana jer je jedina planirana aktivnost uhljebljivanje parazita u novu firmu koja će tonuti u minus svake godine.