fbpx

Lukavačka firma GIKIL posljednjih godina intenzivirala aktivnosti na zaštiti okoliša

Jedan od najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini, lukavačka firma GIKIL posljednjih godina intenzivirala je aktivnosti na zaštiti okoliša. Nedavno je u pogon pušteno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a do kraja godine planirana je realizacija još dva velika projekta s ciljem smanjenja zagađenja zraka. Ovo je važno, jer se u neposrednoj blizini GIKIL-a nalaze naselja, poljoprivredna zemljišta i prirodni vodotoci.

3 min. za čitanje

Puštanjem u rad postrojenja za biološko prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz fabrike Koksara, GIKIL je emisije ispusta sa pogona biologija doveo u granične vrijednosti propisane federalnom uredbom o ispuštanju voda u prirodne recipijente. Postrojenje, vrijednosti 2 miliona maraka, urađeno je po najsavremenijim tehnologijama, a jedinstveno je u regiji. Radove je obavila domaća firma, piše BHRT.

„Pročišćavanje otpadnih voda se vrši na savremenom i potpuno automatizovanom postrojenju koje se sastoji od pogona za biološki tretman, te pogona za tercijarnu obradu otpadne vode fizikalno-hemijskim putem gdje se u konačnici dobija pročišćena voda koja svojim kvalitetom i karakteristikama u potpunosti zadovoljava kriterije za ispust u otvoreni vodotok, izjavio je IRDIN IMAMOVIĆ, direktor firme “BORPLASTIKA EKO” d.o.o. Tuzla.

Otpadne vode, koje nastaju u procesu koksovanja, toksične su za prirodu ukoliko bi se ispuštale bez obrade.

-Do sad su se postizali rezultati na postojećem postrojenju koje je izrađeno po nekadašnjoj njemačkoj tehnologiji, ali zbog tehnološke zastarjelosti, te pojačanih zahtjeva za kvalitetom vode koja se ispušta u prirodne recipijente, to postrojenje moralo je se nadograditi i izvršiti dodatna optimizacija, JASMIN PANDUROVIĆ, inžinjer tehnologije i magistar zaštite okoliša u GIKIL-u

– Od ukupno preuzetih obaveza okolinskom i vodnom dozvolom, GIKIL je do sada uspio realizirati gotovo 70 posto planiranih projekata. I pored ovih obaveza, radi se na projektima čiji je cilj zaštita okoliša, prvenstveno smanjenje zagađenja zraka.

Do kraja godine, GIKIL planira instalirati mašinu za prihvat koksa sa sistemom za njegovo bezprašinsko pražnjenje. Ovaj i projekat instaliranja mašine za punjenje koksnih peći također će doprinijeti zaštiti okoliša.

– „Radi se o savremenoj mašini gdje smatramo da ćemo, osim smanjenja emisije u zrak postići i određena tehničko-tehnološka poboljšanja, samu humanizaciju rada itd. Projekat je u završnoj fazi i fazi podešavanja i planiramo tu mašinu pustiti u rad u narednih nekoliko mjeseci.“

DŽEVAD ŠEHIĆ, zamjenik izvršnog direktora za proizvodno-tehničke poslove u GIKIL-u

GIKIL je okolinsku dozvolu dobio prije dvije godine. Za ispunjavanje obaveza po tim dozvolama i projekte, koji se također tiču zaštite okoliša, ukupno je u protekle četiri godine uloženo oko 24 miliona maraka.

Podijeli ovaj članak