fbpx

Demant dr. Dajane Čolić, direktorice Doma zdravlja Lukavac na tekst objavljen na portalu

3 min. za čitanje

Poštujući pravo da svako ima svoj stav i mišljenje, SodaLIVE.ba u nastavku objavljuje pismo, koje je nepotpisano, poslala dr. Dajana Čolić, direktorica Doma zdravlja Lukavac. Pismo objavljujemo u nastavku bez korekcija:

Dana 25. 10. 2021. godine na Vašem portalu SodaLive objavljen je nepotpisan članak pod naslovom „Dom zdravlja Lukavac zabranio kontrole, samo hitni slučajevi!“. U istome je navedeno da je „… u prostorijama biblioteke Doma zdravlja Lukavac održana sjednica Kriznog štaba pod vodstvom predsjednice Kriznog štaba, Dajane Čolić.“

Prije svega, ne želeći da ulazim u osnove istraživačkog novinarstva, bilo bi uputno da ste navode iz teksta provjerili, ili barem pročitali objavljeni interni akt Ustanove. Tekstom implicirate da sam ja, Dajana Čolić, prisustvovala i predsjedavala ovom sastanku. Također se ovim dijelom teksta implicira da sam prekršila Rješenje o kućnoj izolaciji, izdato od strane općinskog sanitarnog inspektora, a po nalogu nadležnog HES-a, kojim mi je određena kućna izolacija u periodu 18. 10. – 27. 10. 2021. godine, što čini prekršaj po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, član 47.

Dakle, Vaš navod da sam prisustvovala i vodila pomenuti sastanak, a na kojem je donesen zaključak „…da se do daljnjeg ne upućuju pacijenti u Konsultativno specijalističku službu za redovne kontrole, osim za hitne slučajeve. Ovo znači da se građani općine Lukavac u narednom periodu ne mogu liječiti, osim ako nije riječ o hitnom slučaju…“, nije istinit, uz to radi se o manipulisanju činjenicama. Stoga od Vas zahtijevam da, u najkraćem mogućem roku, objavite Vaš demant, ispravku netačnih navoda u spornom članku, kao i Vaše javno izvinjenje.

ODGOVOR

Poštovana, istina je da su nenamjerno, dvije riječi napisane greškom od strane novinara, jer je dokument slovio sa “Dajana dr. Čolić, spec.dječije i preventivne stomatologije” a detaljnijim uvidom i analizom potpisa nakon primljenog demanta, primjećujemo da je potpisana potpuno druga osoba. To svakako ne umanjuje sadržaj objavljenog dokumenta i teksta, koji niste demantovali. Ako želite da izvršimo ispravku teksta, onda Vas molimo da nam dostavite čime ćemo isti zamijeniti tj. koju funkciju obavlja Arapčić Sedija koja se potpisala ispod Vašeg imena, prezimena i funkcije?

Sa poštovanjem

Podijeli ovaj članak