fbpx

Lukavac: Promocija knjige “Vrijeme izazova” Adnana Jahića

4 min. za čitanje

JU Javna biblioteka Lukavac organizuje promociju knjige „Vrijeme izazova – Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća“, autora prof.dr. Adnana Jahića. Nakon promocija u Zagrebu, Sarajevu i Tuzli, knjiga će biti predstavljena i u Lukavcu.

Četvrta knjiga bosanskohercegovačkog historičara Adnana Jahića oslikava različite izazove kroz koje su Bošnjaci prolazili u prvoj polovini XX stoljeća, na mukotrpnom i neizvjesnom putu svog nacionalnog, političkog, duhovnog i kulturnog razvoja. Poseban akcenat stavljen je na glavne procese te prijelomne događaje i načine na koje su Bošnjaci reagirali na njih, od aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine, pa sve do kraja Drugog svjetskog rata.

Promocija će se održati u srijedu, 14. decembra 2016. godine u sali Javne biblioteke Lukavac sa početkom u 18h

Promotori: Dr.sc. Omer Hamzić i dr. sc. Salkan Užičanin,

Moderator: Mihad Sakić, prof.

O autoru:

Adnan (Muhameda) Jahić je rođen 21. aprila 1967. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Orijentalistika i Anglistika, diplomirao je 1991. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine) 2003. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Organizacija i rad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 20. oktobra 2007. godine.

Adnan Jahić je imao aktivnu ulogu u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini OSCE.

Autor je više desetina naučnih radova iz novije bosanskohercegovačke i bošnjačke historije. Objavljivao je u Preporodu, Hikmetu, Riječi, Saznanjima, Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Prilozima Instituta za istoriju u Sarajevu, Godišnjaku BZK Preporod, Bošnjačkoj pismohrani i drugim listovima, časopisima, zbornicima i godišnjacima. Primaran predmet Jahićevog interesa su teme iz vjerske i kulturne historije Bosne i Hercegovine te novije bošnjačke historije.

Objavio je četiri knjige: Muslimanske formacije tuzlanskog kraja u Drugom svjetskom ratu (Tuzla 1995), Hikjmet – riječ tradicionalne uleme u Bosni i Hercegovini (Tuzla 2004), Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941) (Zagreb 2010) i Vrijeme izazova. Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća (Zagreb – Sarajevo 2014).

Za knjigu o Islamskoj zajednici dobio je nagradu “Hasan Kaimija” za najbolje djelo iz društvenih i humanističkih znanosti objavljeno u 2010. godini. Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i simpozijima posvećenim temama iz historije, islamistike i političkog života Bosne i Hercegovine.

U Tuzli je uređivao časopis Hikmet, list za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja, od 1993. do 1998. godine.

Više godina je radio kao nastavnik u Gimnaziji “Ismet Mujezinović”, te kao honorarni nastavnik u Behrambegovoj medresi u Tuzli.

Član je Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Također je član Redakcije časopisa Instituta za istoriju u Sarajevu Historijska traganja.

Trenutno radi kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments