fbpx

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola

7 min. za čitanje

Od ukupno 26 stipendija , stipendije će se dijeliti na:

16 stipendija učenicima iz socijalno ugroženih kategorija

– 10 stipendija učenicima iz reda ostalih kategorija

– 08 stipendija učenicima generacije

 

Uslovi za dodjelu stipendija i potrebna dokumentacija:

1. UČENICI IZ SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA:

USPJEH U ŠKOLI

– za učenike prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda razreda srednjih škola koji su ostvarili prosječnu ocjenu od najmanje 4,50 u prethodnoj školskoj godini – bodovanje će se izvršiti množenjem prosječne ocjene sa koeficijentom 5;

MATERIJALNI POLOŽAJ:

–    Korisnik (učenik) iz porodice uživaoca socijalne pomoći……….35 bod.

–       Korisnik (učenik) iz porodice nezaposlenih roditelja…………….30 bod.

–       Visina prihoda po članu domaćinstva do 50 KM…………………25 bod.

–       Visina prihoda po članu domaćinstva od 51 KM – 150 KM…..20 bod.

  SOCIJALNI USLOVI:

–       Učenik bez oba roditelja ………15 bod.

–       Učenik sa jednim roditeljem …..10 bod.

Učenici inovatori koji su ostvarili rezultate na zvaničnim takmičenjima uz zahtjev prilažu dokaz o ostvarenim rezultatima na zvaničnim takmičenjima.

2. OSTALI UČENICI I STUDENTI

USPJEH U ŠKOLI – osnovni kriterij

–       za učenike prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola koji su ostvarili prosječnu ocjenu od najmanje 4,50 u prethodnoj školskoj godini – bodovanje će se izvršiti množenjem prosječne ocjene sa koeficijentom 5;

 Dopunsku kriterij (u slučaju ostvarenog istog broja bodova po osnovu uspjeha u školi):

Pravo na stipendiju ostvaruje onaj student koji po osnovu materijalnog položaja i socijanih uslova ostvari veći broj bodova.

     MATERIJALNI POLOŽAJ:

  1. Visina primanja po članu domaćinstva od 151 – 250 KM……. 20 bodova
  2. Visina primanja po članu domaćinstva od 251 – 300 KM……..15 bodova
  3. Visina primanja po članu domaćinstva od 301 – 400 KM……. 10 bodova
  4. Visina primanja po članu domaćinstva od 401 KM- 450 KM ..05 bodova
  5. Visina primanja po članu domaćinstva preko 451…………….. 03 boda

SOCIJALNI USLOVI:

–       Učenik bez oba roditelja ………15 bod.

–       Učenik sa jednim roditeljem …..10 bod.

Učenici inovatori koji su ostvarili rezultate na zvaničnim takmičenjima uz zahtjev prilažu dokaz o ostvarenim rezultatima na zvaničnim takmičenjima.

Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH koji imaju status redovnog učenika srednjih škola, pod slijedećim uslovima:

–       da imaju mjesto prebivališta na području općine Lukavac ,

–       da su u tekućoj školskoj godini prvi puta upisali školsku godinu ,

–       da nisu korisnici stipendije ili studentskog kredita po drugom osnovu,

–       da u istoj porodici nema korisnika ove stipendije;

–       da se školuju u srednjim školama u BiH


Uz prijavu za dodjelu stipendije treba priložiti slijedeće (original ili ovjerena kopija):

1.   Rodni list
2.  
Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS-ov obrazac) – ne starije od 6 mjeseci;
3.  
Uvjerenja o upisu u školsku godinu i status redovnog učenika;
4.  
Svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu (za učenike prvih razreda kopija svjedočanstva o završenom osmom razredu);
5.  
Potpisana  Izjava da nisu primaoci stipendije, niti studentskog kredita od nekog drugog davaoca, ovjerenu od strane Općinskog organa ( šalter sala) – izjava se daje u momentu podnošenja zahtjeva za stipendiju;
6.  
Izjava o broju članova porodičnog/zajedničkog domaćinstva (kućna lista) –  izdatu od nadležnog Općinskog organa (šalter sala općine Lukavac) –  izjava se daje u momentu podnošenja zathjeva za stipendiju;
7.
Uvjerenje o evidenciji nezaposlenih članova domaćinstva izdato od Zavoda za zapošljavanje Lukavac – uvjerenje ne može biti starije od 3. mjeseca.

Ukoliko članovi domaćinstva nisu na evidenciji Biroa za zapošljavanje a nisu ni u radnom odnosu – potrebno Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se ne nalazi na evidenciji nezaposlenih i ovjerena pisana Izjava da su nezaposleni

8. Potvrdu o visini primanja članova domaćinstva u poslijednja tri mjeseca – izdatu od strane obračunske službe firmi i ostalih organizacija ( PIO i slično ), bez obračunavanja naknade za ishranu u toku rada (topli obrok);

  • za učenike iz porodica šehida i poginulih boraca u periodu 1992 – 1995. godine ( ARBiH, HVO i MUP ) ovjerena kopija rješenja o utvrđivanju prava po osnovu člana porodice šehida i poginulih boraca  izdato od nadležnog organa BIZ -e ;
  • za učenike iz porodica RVI – ovjerena kopija rješenje o utvrđivanju prava po osnovu člana porodice RVI;
  • za učenike, civilne žrtve rata i studente iz porodice civilnih žrtava rata ovjerena kopija rješenja  o utvrđivanju prava na invalidnost;

9.    Uvjerenje Centra za socijalni rad o statusu korisnika socijalne pomoći, (ako je korisnik);
10.   Za učenike bez jednog ili oba roditelja – ovjerena kopija iz MKU – lih
11.  Uvjerenje koje potvrđuje činjenicu da brat ili sestra pohađaju (redovno) srednju školu ili da imaju status redovnog studenta – uvjerenje izdato od matične škole;
12.
Za studente inovatore – dokaz o ostvarenim rezultatima na zvaničnim takmičenjima ( ovjerena kopija)

UČENICI GENERACIJE su dužni priložiti:

–       Rodni list;

–       Original ili ovjerena kopija potvrde o mjestu prebivališta (CIPS-ov obrazac)

–       Ovjerena kopija diplome učenika generacije u školskoj 2010/2011

–       Original Uvjerenje o upisu u školsku godinu i status redovnog učenika

–       Ovjerena Izjava da kandidat nije korisnik stipendije ni kredita po drugom osnovu

Konkurs ostaje otvoren petnaest / 15 / dana od dana objavljivanja na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba) a isti će biti objavljen i na oglasnoj tabli općine Lukavac.

Komisija će utvrditi preliminarnu rang listu prema broju ostvarenih bodova a ista će biti objavljena na oglasnoj ploči organa državne službe.

Na preliminarnu rang listu može se podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.

 

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :

 

OPĆINA LUKAVAC – KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA

ULICA TRG SLOBODE BROJ 1 – 75300 LUKAVAC

 

ili lično u šalter salu općine Lukavac svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, a četvrtkom od 07,00 do 17,00 sati.

(SodaLIVE.ba/Općina Lukavac)

 

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments