fbpx

Javni poziv za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima

4 min. za čitanje

Općina Lukavac

Prvi Javni poziv za raspodjelu sredstava za podsticaj mladim

I

Raspisuje se prvi javni poziv za raspodjelu dijela sredstava za podsticaj mladima u iznosu od 20.000,00 KM predviđenih budžetom općine Lukavac za 2011.godinu, razdio 11, kod potrošačke jedinice 114, ekonomski kod 614324, podsticaj mladima (omladinski projekti).

II

Pravo prijave na javni poziv imaju:
 registrovane omladinske organizacije sa sjedištem na području općine Lukavac
 sekcije mladih osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Lukavac

III

Kandidovani projekti trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
 da se odnose na oblast kulture, sporta, obrazovanja, ekologije i civilnog društva
 da su namjenjeni mladima što podrazumjeva:
a) kreativno izražavanje mladih kroz muziku, umjetnost ( koncerti, sviranje muzičkih
instrumenata, škola slikanja izložbe, pozorišne predstave i sl.
b) sportske aktivnosti
c) edukacija mladih ( npr.borba protiv aktuelnih poroka u društvu, kurs informatike, stranih
jezika i sl.)
d) aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog
života (uređenje, čišćenje, pošumljavanje životne sredine i sl.)
e) aktivnosti koje potiču mlade na veće učešće u društvenom životu, demokratiju,
toleranciju i ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i sl.
— da se predloženi projekat realizuje do kraja budžetske godine u kojoj su sredstva odobrena
— da se uz projekat dostavi finansijski i opisni izvještaj o radu ukoliko su aplikanti bili
korisnici budžetskih sredstava

IV

Finansijski se neće podržati:
 projekti usmjereni na promociju političkih partija
 projekti podnosilaca zahtjeva sa druge općine
 projekti kojima se finasiraju bruto i neto plaće i osnovne djelatnosti
 projekti kojima je jedina svrha korist zaposlenih u pravnom licu
 projekti koji podrazumjevaju finansiranje adaptacije , rekonstrukcije i sl.
 projekti predlagača koji ne ispunjavaju uvjete Kriterija za podsticaj mladima
 projekti udruženja koji svoje aktivnosti ne obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima koja vrijede za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog ili socijalnog porijekla, političkog ili drugog mišljenja, spola, hendikepa ili starosti ili na bilo koji drugi način
 projekti korisnika koji nisu dostavili finansijski izvještaj o utrošku sredstava po prethodno odobrenim projektima

V

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:
 projekat na propisanom obrazcu sa prijedlogom finansijskog plana projekta
 dokaz o sufinansiranju projekta – za one projekte koji imaju sufinansiranje ( ovjerena kopija, uvjerenja, izjave ili potvrde, garancija pravnog lica ili fizičkog lica koje će sufinansirati projekat, odnosno izvod sa bankovnog računa aplikanta kao dokaz da posjeduje sredstva predviđena za sufinansiranje)
 dokaz o pravnom stausu i djelatnosti podnositelja projekta (ovjerena kopija rješenja o registraciji)
 popunjen obrazac

VI

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:
Trg slobode br.1
Općinsko vijeće Lukavac – Komisiji za pitanje mladih, obrazovanje kulturu i sport ili putem pisarnice na istu adresu.
Prijavni obrazac aplikanti mogu preuzeti na web stranici www.lukavac.ba ili lično u prosorijama šalter sale Općine Lukavac.

NAPOMENA: Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po predloženom projektu je 3000KM.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Džibrić Semir

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments