fbpx

Zločini na općini Lukavac: Čuli za smrt Nenada Nedića

Na suđenju za zločine počinjene na području Lukavca, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine su kazali da su čuli da je ubijen Nenad Nedić.

4 min. za čitanje

Kemal Dizdar, koji je 1992. godine živio u Lukavcu, kazao je da je bio pripadnik jedinice koju je osnovao i kojom je komandirao optuženi Refik Morankić. Svjedok je rekao da je čuvao stražu kod Morankićeve kuće te je potvrdio navode iz svog ranijeg iskaza koji je pročitan i u kojem se navodi da su u toj jedinici bili i Žera, Ahmed i Mešković.

On je kazao da ih je Refik raspoređivao, da su imali maskirne uniforme i oružje te da su kasnije nosili obilježja Hrvatskog vijeća obrane (HVO). Svjedok je rekao da je napustio jedinicu kad je čuo priče da nije priznata.

Dodao je da je “Klaonica” bila 300 metara od Morankićeve kuće i da je znao nekad prošetati do nje.

To je prije bila klaonica za mesare. Kasnije nije bilo ništa u ratu. Znam da je Morankić rekao da možemo koristiti kao magacin, kazao je Dizdar.

Dodao je da je u “Klaonici” vidio tri osobe bez znakova povreda te da zna da su čuvari bili Kirija, Ćelo i Čačić. Nakon iščitanog iskaza od ranije, svjedok je potvrdio da su taj objekt koristili Refik i članovi jedinice kao pritvor ili zatvor. Također, iz ranije danog iskaza, svjedok je potvrdio da je optuženi Morankić naredio čuvarima da čuvaju osobe.

Svjedok je dodao da je kasnije čuo da je Nenad Nedić odveden u “Klaonicu” i ubijen.

Na pitanja Obrane svjedok je kazao da nije vidio Morankića kod “Klaonice”, da je optuženi Arapčić bio u Teritorijalnoj obrani (TO) Lukavac i da nije vidio ni čuo da je optuženi Ćosić ikoga maltretirao.

Optužnica tereti Zijada Srabovića, Refika Morankića, Ahmeta Bajrića, Abida Arapčića, Senaida Ćosića, Pašagu Čajića, Samira Džambića i Mirsada Žilića za nečovječna postupanja, mučenja i ubojstva civila u školama u Lukavcu i objektu “Klaonica” u Modracu počinjena u periodu od lipnja do listopada 1992. godine.

Džemal Nurkić kazao je da je 1992. godine bio u Modračkoj četi koja je bila smještena u Domu kulture u Modracu. Rekao je da im je logističar bio optuženi Morankić koji je donosio naoružanje i opremu.

Svjedok je potvrdio suštinu svog ranijeg iskaza koji je pročitan na ročištu, a u kojem se navodi da ih je u devetom mjesecu postrojio Morankić i naredio da stave obilježja HVO-a te da ih je nekoliko odbilo a desetak osoba prihvatilo i otišlo s Morankićem njegovoj kući.

On je naveo da zna da su privođeni neki ljudi u “Klaonicu” jer su prolazili pored Doma kulture koji je udaljen oko 300 metara. Svjedok je kazao da je jednom došao na desetak metara od “Klaonice” kada je vidio tri osobe vezanih ruku kako stoje uz zid. Rekao je da su ih čuvali Žera, Mašković i Zagi.

Svjedok je dodao da se sjeća pogrebnog društva “Cindra” koje je dolazilo do “Klaonice”, te da je čuo da je ubijen Nenad Nedić.

Na upite Obrane svjedok je kazao da nije vidio tragove zlostavljanja na zatočenim osobama iz “Klaonice”. Rekao je da ne zna odakle Morankiću oružje ali da je pretpostavio da je dobavljao oružje iz Hrvatske te da su zbog toga nosili HVO obilježja.

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Nenad Neša bridzis