Burna i najduža sjednica OV Lukavac u novom sazivu

7 min. za čitanje
Svečana sjednica OV Lukavac povodom Dana nezavisnosti BiH
Arhiva

Usvajanjem dnevnog reda koji je uz utvrđenih sedamnaest tačaka izmijenjen i dopunjen sa Odlukom o utvrđivanju javnog interesa, prijedlogom imenovanja članova radnog tijela Općinskog vijeća Lukavac kao i prijedlogom imenovanja članova UO JKP „RAD“ Lukavac počela je peta redovna sjednica OV. Sve tačke sjednice su usvojene, a one koje su najviše privukle pozornosti vijećnika su Razmatranje izvještaja o godišnjem ostvarenju budžeta općine Lukavac za 2012-tu godinu i Razmatranje izvještaja o radu JKP „Rad“ Lukavac za prošlu godinu, Plan rada i plan poslovanja za tekuću godinu i trogodišnji plan za period 2013-2015 ovog preduzeća.

Kada je u pitanju izvještaj o godišnjem ostvarenja budžeta Općine za prošlu godinu prije otvaranja diskusije po ovoj tački, šef službe za budžet i finansije Općine Lukavac Zuhdija Hrvatović u obrazloženju se dotakao bitnih elemenata u realizaciji budžeta za 2012-tu, odnosno ukazao na uska grla koja inače usporavaju realizaciju budžeta.

U izvještajnom periodu prema obrazloženju Hrvatovića, prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 13.902 307 KM ili 78 % planiranog budžeta koji je iznosio 17.728 635 KM. Ostvarenje budžeta je u odnosu na prethodnu godinu veći za 7 % odnosno ukoliko se zanemari finansiranje iz kreditnih sredstava, tada je ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu manje za 5 %.

Prema riječima gospodina Hrvatovića poreski prihodi su realno predvidivi i imaju trend pada od 10 posto u odnosu na prethodnu godinu ili su manji za 727 800 KM u odnosu na prethodnu godinu. Ne poreski prihodi veći su za dva posto u odnosu na prethodnu godinu. Kada je riječ o vlastitim prihodima kao što su naknada za gradsko građevinsko zemljište, veći su za 383 000 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ako se pogleda realizacija prihoda na osnovu npr. prava na koncesiju na nivou od 14 posto u apsolutnom iznosu govori da nedostaje 1.200 014 KM. Jasno je kako je kazao Hrvatović da budžet ne može uspostaviti kvalitetnu dugoročnu finansijsku ravnotežu a što direktno ograničava investicionu aktivnost i na duži period. Pored navedenog u narednom periodu nadležna služba nastojat će realizovati sve prihode koje propuštaju javne ustanove i javna preduzeća. Naglasio je da je iznos od 3,5 miliona KM koji pripada Općini doznačen od strane Elektroprivrede na odgovarajući račun resornog ministarstva TK za potrebe rješavanja ekoloških problema. Ta sredstva namijenjena su za finansiranje proširenja toplotne mreže, i na kraju kontinuirano u narednom periodu putem operativnih planova nadležna služba ograničavat će rashode i iste sučeljavati sa mjerljivim prihodima o svakoj poziciji.

Nakon obrazloženja Hrvatovića za govornicom po pitanju navedene tačke smjenjivali su se vijećnici Damir Subašić (SBB), Izet Beganović (SDP), Hajrudin Spahić (SDA), Refik Hankić (SBIH), iznoseći svoje primjedbe i sugestije koje su se uglavnom odnosile na lošu realizaciju budžeta, realizaciju prihoda po osnovu prava na koncesije, slabu realizaciju vlastitih prihoda, dinamiku punjenja budžeta i ostalo. Nakon diskusija sa 23 glasa ZA, jednim protiv i 6 suzdržanih usvojen je izvještaj o godišnjem ostvarenju budžeta za 2012-tu godinu. Pažnju vijećnika privukla je i 9 tačka dnevnog reda, razmatranje izvještaja o radu JKP „RAD“ za 2012-tu godinu, plan rada i plan poslovanja za 2013-tu i trogodišnji plan poslovanja od 2013-2015. U diskusiju su se uključili predstavnici i članovi političkih partija SDP, SDA, SBB, BPS, nacionalnih manjina, SBIH od kojih su neki iskazali nezadovoljstvo radom i poslovanjem ovog preduzeća.

Vraćamo se na početak sjednice gdje je jednoglasnim izjašnjavanjem usvojena i konačna odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene po metru kvadratnom korisne stambene površine na području općine Lukavac. Prosječna cijena površine ostvarena u prethodnoj godini utvrđuje se u iznosu od 850 KM i ona će se primjenjivat kao osnovica za izračunavanje naknade za korištenje i visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Na sjednici jednoglasno su usvojeni i prijedlozi donošenja Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Lukavac i davanje saglasnosti za izmjene i dopune pravilnika pomenute ustanove. Kada je u pitanju donošenje Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija na sjednici je kazano da su ispravljene samo neke tehničke stavke u Pravilniku i da se u buduće svake godine ne mijenja Pravilnik već posebnom odlukom utvrđuju iznosi novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu stipendija. Govoreći o povećanju stipendija na sjednici je kazano da to nije predviđeno za ovu godinu, s obzirom da je budžet za 2013-tu godinu usvojen.

Razmatranjem izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2012-tu i program rada sa finansijskim planom za 2013.godinu JU RTV Lukavac vijećnici iz Kluba SDP-a iznijeli su primjedbe na termin informativnog TV programa, kao i pokrivenost programa ove Ustanove u pojedinim mjesnim zajednicama gdje je signal nedostupan, dok su vijćnici iz Kluba SDA uputili pohvale na dosadašnji rad kao i podršku na dobijanje kablovske licence za emitovnje TV programa. I pored ovih primjedbi podržan je i usvojen izvještaj o radu ove medijske kuće kao i program rada sa planom za tekuću godinu. Među tačkama koje su razmatrane na sjednici OV razmatrani su i izvještaji o radu sa finansijskim izvještajem za 2012-tu i program rada sa finansijskim planom za 2013-tu godinu javnih ustanova: JU Bibilioteka i JU Centar za kulturu Lukavac. Na ove tačke dnevnog reda bilo je primjedbi od strane vijećnika SDP-a na minimalna utrošena sredstva za kulturu smatrajući da kultura na području naše općine zavređuje značajniju pažnju. Jednoglasnim izjašnjavanjem vijećnika usvojeni su i izvještaji o radu u 2012- toj i programu rada za 2013-tu godinu općinskog pravobranilaštva Lukavac i općinske izborne komisije za 2012-tu godinu. Usvojeni su i akti imovinsko-pravne prirode, kadrovska pitanja u okviru kojih su izabrani članovi Upravnog odbora JKP „RAD“ Lukavac i članovi radnog tijela općinskog vijeća. Na kraju sjednice neki od vijećnika pridružili su se humanitarnoj akciji „Zajedno za Paju“ pokrenutoj od strane FK „Radnički“ i navijačke skupine SIOUX.

Podijeli ovaj članak
2 komentara
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

zasto niste napisali da su vijecnici … tj oni koje narod placa i koji su duzni da rede i pomazu taj isti narod koji ih je izabrao sakupili NEVJEROVATNIH 16 KM u humanitarnoj akciji i time pokazali ko su i u cijem interesu rade.

ZA GLAS BI I G….E DALI A OBRAZ ZA JEDNU KM PRODALI !!!

Zivim za dan kada ce vam narod SVIMA presuditi !!!

SVE SU TO ČISTI PAUŠALCI