fbpx

9. sjednica Općinskog vijeća Lukavac

1 min. za čitanje

Vijece(slika) 45 sjednica111

Sjednica će se održati dana 30.07.2013. godine (utorak), sa početkom u 09.00 sati u Sali Policijske uprave Lukavac i za istu predlaže slijedeći dnevni red:

  1.  Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa Vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 19.06.2013.godine, 8. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 27.06.2013.godine i Vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 04.07.2013. godine-
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ostvarenju budžeta općine Lukavac za period 01.01.-30.06.2013. godine
  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi
  4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Lukavac
  5. Razmatranje zahtjeva JP Rad Lukavac za davaje saglasnosti na utvrđivanje cijene usluge „Angažovanje radnika visoke stručne spreme na poslovima hortikulture“
  6. Akti imovinsko pravne prirode

a)Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o dodjeli na korištenje radi građenja neizgrađenog građevinskog zemljišta, Nuhić Ameli broj:02-31-3-889/13 od 08.07.2013. godine
b)Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o prenosu prava posjeda na neizgrađenom građevinskom zemljištu sa PTK OOUR Poljoprivrednog dobra „Spreča“ Tuzla na općinu Lukavac broj 02-31-1096/13 od 10.07.2013. godine

7. Kadrovska pitanja

8. Vijećnička pitanja

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
2 komentara
Subscribe
Notify of
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

RAZMATRACE DA NISTA NE RADE

da rade oni al kako dzevdo kaze !! hehe