Radnici RK “Vijenac” uputili pismo opomene

4 min. za čitanje

vijenacRadnici Rudnika krečnjaka “Vijenac” nezdovoljni procesom privatizacije uputili su pismo nadležnim organima.

“Poštovani,
Upoznati smo sa postupkom privatizacije, a time i sa njenim dosadašnjim tokom (neuspjelim prvim, pa i drugim krugom tendera).
Previše je vremena potrošeno bez nekih podsticajnih mjera kako bi se održala tehnička opremljenost za proizvodnju. Zadnjih nekoliko dana tehnička ispravnost opreme i dovodi u živoptnu opasnost radnike. Radi se sa tehnički neispravnom opremom bez adekvatnih zaštitinih sredstava.
Mislimo da će resorno Ministarstvo, odnosno Vlada TK ovakvim postupcima dovesti do zaustavljanja Vijenca, a samim tim ostaviti radnike bez posla, istjerati ih na ulicu, povećati socijalne nemire na kantonu.
Sindikalno povjerenstvo RK “Vijenac” kroz čitav ovaj lavirint traži odgovor zašto se ovako manipuliše sa “Vijencem” ? Kakve su to političke igre ? Ko je donio i na osnovu čega odluku da cijena “Vijenca” u prvom javnom pozivu za prodaju bude 30 miliona KM, pa u drugom ponovljenom pozivu umanjena na vrijednost po početnom bilansu ? Koji su dalji potezi Vlade da se polako uništava RK “Vijenac” ?
Napominjemo da je resorno Ministarstvo, odnosno Vlada TK 2003. godine potpisala dugoročni ugovor RK “Vijenac” sa FCL što je van svake pameti, u pogledu cijena za kamen krečnjak kao i ostalih obaveza. Isti ugovor, a zbog preniskih cijena, doveo je “Vijenac” u tešku finansijsku situaciju (nisu izvršene uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, za period duži od šest godina nisu redovno isplaćivane plaće, nisu nabavlčjana zaštitna serdstva za rad, mašine za rad su stajale zbog nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova, itd). Resorno Ministarstvo, odnosno Vlada nije ništa učinila u vidu pomoći da se prevaziđe didrigovana cijena naših proizvoda.
RK “Vijenac” to ne mkože više nositi na svojim plećima, doveden je u poziciju raspadanja iako mi radnici i dalje dajemo sve od sebe kako bez ništa da porizvedemo kamen.
Sve činjenice su Vam poznate, upozoravali smo Vas nekoliko puta niz godina, ali više vremena nema da bi se sa Vama samo dopisivali. Naše vrijeme za strpljenje je potrošeno i ne može se više čekati.
Sindikat RK “Vijenac” ne želi i neće dopustiti da se počne trgovati sa radnicima i njihovim zahtjevima u postupku privatizacije, neće dozovliti da sutra bude uzbačen na ulicu i traži jednokratnu pomoć za preživljavanje, te stoga ovim pismom tražimo hitno sastanak sa premijerom i ministrom za energetiku i rudarstvo da sagledamo koji su to dalji pravci kojim će se “Vijenac” kretati u cilju opstanka preduzeća i prava radnika na rad.
Ponovo, po ko zna koji put, radnici RK “Vijenac” još uvijek na miran način traže da djelujete hitno, u protivnom će doći do katastrofe sa nesagledivim posljedicama.
Radničkom molbom, radničkim načinom, tražimo rješenje, a ukoliko se za dva dana ne obratite radnicima RK “Vijenac” najavljujemo štrajk upozorenja koji će pokazati cijeloj javnosti Vašu nebrigu i Vaš način pristajanja na lagano umiranje 226 radnika i njihovih porodica koji će sutra biti briga države.
Smatramo da ćete ozbiljno shvatiti naše upozorenje i brzo djelovati na razrješenje ove situacije.”

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar