Oznaka: Kantonalna uprava za inspekcijske polove TK

Oprez pri kupovini kurbana

S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram

Urednik Urednik 8. Novembra 2010.