Oznaka: Invalidi

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom nema alternative

Udruženje za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ističe da

Dino Dino