Oznaka: GIKIL d.o.o. Lukavac

GIKIL ugrađuje savremeni filter za otprašivanje Koksare

S ciljem nastavka uspješnog poslovanja, ali i očuvanja okoliša, menadžment Global Ispat

Dino Dino

GIKIL zapošljava: Menadžer za rizike

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7.

Dino Dino

GIKIL zapošljava: Asistent sekretara društva

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7.

Dino Dino

GIKIL zapošljava: Rukovodilac upravljanja ISO

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7.

Dino Dino

GIKIL zapošljava: Administrator ISO upravljanja

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7.

Dino Dino