fbpx

Brana “Modrac” je izgrađena 1964. godine na rijeci Spreči, čime je istovremeno formirana i istoimena akumulacija, sa prevashodnom namjenom obezbjeđenja potrebnih količina vode za proizvodne procese industrijskih kapaciteta na području opština Lukavac i Tuzla (Koksno-hemijskog kombinata Lukavac, Fabrike sode Lukavac, Termoelektrane Tuzla i Rudnika soli Tuzla).

Brana “Modrac” je višelučna, armirano-betonska brana, koja po svojim tehničkim karakteristikama i zapremini spada u visoke brane. Dužina brane u kruni iznosi 205 m a maksimalna visina 28 m. Brana se sastoji od 10 svodova, od kojih su tri sa prelivnim organima, 9 kontrafora i 2 obalna oporca.
Akumulaciju “Modrac” formiraju rijeke Spreča i Turija sa pritokama. Površina sliva do profila brane iznosi 1189 km2, što predstavlja preko 60% cjelokupnog sliva rijeke Sprece. Za kotu normalnog uspora 200 m.n.m, osnovne morfometrijske karakteristike akumulacije za projektovano stanje iznosile su:

– površina¸
17,10
km2
– ukupna zapremina
98×106
m3
– korisna zapremina
86×106
m3
– prosječna dubina
5,7
m
– dužina obale
33.250
m

Danas, pored prvobitne namjene obezbjeđenja dovoljnih količina vode za tehnološke procese, akumulacija “Modrac” ima prioritetnu namjenu snabdijevanja pitkom vodom stanovništva. Osim navedenih, namjene akumulacije “Modrac” su i:

  • obezbjeđenje vodoprivrednog minimuma rijeke Spreče za razblaženje otpadnih voda nizvodno od profila brane,
  • zaštita od poplava nizvodno od brane,
  • proizvodnja električne energije na mHE “Modrac”,
  • razvoj turizma, rekreacije i sportova na vodi, uz ograničenja koja proizilaze iz prioritetne namjene.

Iz akumulacije “Modrac” obezbjeđuje se maksimalno 2,30 m3/sek sirove vode za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i industrije i 4,70 m3/sek kao vodoprivredni minimum u rijeci Spreči, nizvodno od Modraca.